Privacyverklaring

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de websitebeheerder Sollicitatie Skills in overeenstemming met de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

Sollicitatie Skills neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften.

Vergeet niet dat de gegevensoverdracht via het internet onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Een volledige bescherming tegen toegang door derden is niet te realiseren.

Toegangsgegevens

De exploitant van de website of de aanbieder van de site verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

– Bezochte website

– Tijdstip van toegang

– Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

– Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt

– Gebruikte browser

– Besturingssysteem in gebruik

– Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en om de website te verbeteren.

De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze veroorzaken geen schade. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden.

Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van deze website.

Veelgebruikte browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang heeft tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Behandeling van persoonsgegevens

De exploitant van de website verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die dienen om uw persoon te bepalen en die tot u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Behandeling van contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de beheerder van de website, worden uw gegevens voor een periode van een jaar opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

De rechtsgrondslag is hier artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO. Hiervoor hoeft u ons alleen maar te informeren over uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP en e-mail adres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een legitiem belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als uw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de juridische verdediging die nodig kan zijn.

Abonnementen

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op zowel de gehele website als op de opvolging van uw bijdrage. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw e-mailadres. Afgezien daarvan worden er geen verdere gegevens verzameld. De opgeslagen gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt een abonnement te allen tijde opzeggen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de “Google Analytics”-dienst, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) voor de analyse van het gebruik van de website door gebruikers. De service maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. In het kader van de overeenkomst over in opdracht gegeven gegevens, die de website-exploitanten met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt deze laatste de verzamelde informatie om een evaluatie van het gebruik van de website en de websiteactiviteiten te maken en levert hij diensten die verband houden met het gebruik van het internet.

U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat de cookie op uw apparaat wordt opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Er kan niet worden gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken als uw browser geen cookies toestaat.